Das cii Team


​Akademische Mitarbeitende
Name E-Mail Telefon Raum
simon warsinsky does-not-exist.kit edu CS 05.20 2C-11
philipp toussaint does-not-exist.kit edu CS 05.20 2C-01
heiner teigeler does-not-exist.kit edu CS 05.20 2B-07
eva spaethe does-not-exist.kit edu CS 05.20 2B-04
sascha rank does-not-exist.kit edu CS 05.20 2C-02
long nguyen does-not-exist.kit edu CS 05.20 2B-09
florian leiser does-not-exist.kit edu CS 05.20 2C-02
daniel kirste does-not-exist.partner kit edu CS 05.20 2C-02
david jin does-not-exist.kit edu CS 05.20 2C-15
anne huesges does-not-exist.kit edu CS 05.20 2C-01
shanshan hu does-not-exist.kit edu CS 05.20 2C-11
richard guse does-not-exist.kit edu CS 05.20 2C-11
yannick erb does-not-exist.kit edu CS 05.20 2C-13
guangyu du does-not-exist.kit edu CS 05.20 2B-09
philipp danylak does-not-exist.kit edu CS 05.20 2B-09
gabriela ciolacu does-not-exist.kit edu CS 05.20 2C-11
kathrin brecker does-not-exist.kit edu CS 05.20 2C-13
maximilian blume does-not-exist.partner kit edu 05.20 2C-11
mikael beyene does-not-exist.kit edu CS 05.20 2B-08
kevin armbruster does-not-exist.kit edu CS 05.20 2B-09
mansur masama does-not-exist.partner kit edu